Úvod

Význam oxygenoterapie?

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalovaní zvýšenej koncentrácie kyslíka (koncentrácia kyslíka pri inhalovaní je 90 – 95%), čo má za následok rovnomerné zásobenie organizmu koncentrovaným kyslíkom. Terapia kyslíkom je používanou terapiou v medicíne už mnoho rokov. Kyslík okysličuje krv a tá dodáva potrebné živiny do celého organizmu. Priaznivo ovplyvňuje fyzickú aj psychickú kondíciu, posilňuje imunitný systém a spomaľuje procesy starnutia. Prekysličenie organizmu zároveň harmonizuje a zlepšuje energetický potenciál organizmu.

Vzduch, ktorý dýchame, obsahuje približne 21% kyslíka, 78% dusíka a 1% oxidu uhličitého, argónu, hélia a ostatných plynov.  Nedostatok kyslíka môže viesť k vzniku zdravotných problémov a ochorení. Zvýšením koncentrácie O2 vdychovaného vzduchu, dochádza automaticky k navýšeniu koncentrácie kyslíka v krvnej plazme. Zvýšenie parciálneho tlaku kyslíka v krvi vedie k zvýšeniu prietoku krvi kapilárnym riečiskom, a tým i k efektívnejšej distribúcii kyslíka v tkanivách.

Výhody oxygenoterapie

Problémy ako zníženie výkonu poruchy pamäte, spomalené reakcie, kvalita zraku a sluchu, rovnako ako migrény alebo predčasné starnutie, sú často dávané do súvislosti s nedostatočným prekrvením organizmu. Práve zvýšením dodávky kyslíka tkanivám, sa zlepšuje účinok obranných mechanizmov a urýchľuje rast a regenerácia organizmu.

Ako funguje oxygenoterapia?

Oxygenoterapia ako liečebná a regeneračná metóda funguje na princípe inhalovania zvýšenej koncentrácie kyslíka.  Zjednodušene povedané, koncentrovaný a zvlhčený kyslík sa inhaluje pomocou kanyly (nosných okuliarov), alebo nosovo-ústnej masky z kyslíkového koncentrátora, ktorý ho vyrába. Samotný prístroj separuje kyslík z okolitého vzduchu bez potreby kyslíkovej flaše.